Hiển thị 1–28 của 34 kết quả

Công ty cân điện tử toàn thịnh chuyên cung quả cân chuẩn E1 E2 F1 F2 M1 M2, quả gang, Chuyên dùng để kiểm tra, so sánh kiểm định hoặc hiệu chuẩn lại các mẫu cân phân tích, cân kỹ thuật, cân đĩa, cân bàn, cân so sánh,Đo trực tiếp theo phương pháp phù hợp với OIML R111-1:2004(E), Calibration Regulation: OIML R111-1:2004(E).Hiệu Chuẩn theo phương pháp ISO/IEC 17025:2005 VILAS.

Mr. Nhân - 0946 999 444