CÂN BÀN GHẾ NGỒI MẶT ĐỒNG HỒ T7

Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi  (30kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi  (60kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi   (100kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi  (150kg x 20g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi (300kg x 50g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi  (500kg x 100g).

Mr. Nhân - 0946 999 444