CÂN BÀN GHẾ NGỒI TPS DH

Cân Bàn Điện Tử dạng Ghế TPS DH

Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH(30kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH (60kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH  (100kg x 10g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH (150kg x 20g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH (300kg x 50g).
Cân Bàn Điện Tử Ghế Ngồi TPS DH (500kg x 100g)

Mr. Nhân - 0946 999 444