Cân Điện Tử A9P

Model: Cân Điện Tử A9P-Tích Hợp Máy In

-Cân Điện Tử A9P:30kgx10g

-Cân Điện Tử A9P:60kgx10g

-Cân Điện Tử A9P:100kgx10g/20g

-Cân Điện Tử A9P:150kgx20g

-Cân Điện Tử A9P:300kgx50g

-Cân Điện Tử A9P:500kgx100g

 

Mr. Nhân - 0946 999 444