CÂN ĐIỆN TỬ DB-C CAS

Model:Cân Điện Tử DB-C CAS

Mức cân:

Cân Điện Tử DB-C:30kg/10g

Cân Điện Tử DB-C:60kg/10g

Cân Điện Tử DB-C:100kg/20g

Cân Điện Tử DB-C:150kg/20g

Cân Điện Tử DB-C:300kg/50g

Cân Điện Tử DB-C:500kg/100g

Mr. Nhân - 0946 999 444