Cân Điện Tử Nhà Bếp FEH

850,000 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cân Điện Tử FEH 1000: 1000g x 0,1g

Cân Điện Tử FEH 3000: 3000g x 1g

Cân Điện Tử FEH 5000: 5000g x 1g

Mr. Nhân - 0946 999 444