Cân Điện Tử Gia Súc 500kg-1 Tấn-2 Tấn-3 Tấn

Mức cân:

– Cân Gia Súc  500kg/100g

– Cân Gia Súc  1000kg/1kg

– Cân Gia Súc  2000Kg/2Kg

– Cân Gia Súc  3000Kg/3Kg

– Cân Gia Súc  5000Kg/5Kg

Mr. Nhân - 0946 999 444