Cân Điện Tử Hải Sản Cas SW

Mức cân:

2kg/0.2g, 5kg/0.5g, 10kg/1g, và 20kg/2g

Mr. Nhân - 0946 999 444