CÂN ĐIỆN TỬ OHAUS AX223

Cân kỹ thuật OHAUS AX223 được thiết kế cho các công việc phân tích trọng lượng cơ bản trong phòng thí nghiệm, công nghiệp và giáo dục..Cân đúng cùng với AX Cân mẫu là thao tác hằng ngày trong phòng thí nghiệm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khi cân mẫu như: vị trí, luồng gió, sự thay đổi của nhiệt độ, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đó là tĩnh điện, chúng là vô hình và tác động xấu đến kết quả. Đừng lo lắng. Vấn để đó sẽ được giải quyết với cân AX Ohaus, giúp bạn loại bỏ sai số do tĩnh điện gây ra
Mức cân điện tử
Cân điện tử OHAUS AX223 220g/0.001g

Mr. Nhân - 0946 999 444