Cân Điện Tử KD-TBED

Độ phân giải nội : 1/60.000 cân kỹ thuật theo ĐLVN 16:2009 tiêu chuẩn đo lường Việt Nam. Miễn phê duyệt mẫu và được kiểm định trên cả nước căn cứ tại điều 4 thông tư 23/2013/TT-BKHCN Ban hành ngày 26/09/2013 của Bộ khoa học công nghệ qui định về danh mục phương tiện đo biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo, Miễn Phê Duyệt mẫu khi nhập khẩu và sản xuất
  • Cân kỹ thuật KD-TBED150 : 150g/0.005g
  • Cân kỹ thuật KD-TBED300 : 300g/0.01g
  • Cân kỹ thuật KD-TBED600 : 600g/0.01g

 

Mr. Nhân - 0946 999 444