LOADCELL AMCELLS BTA-D

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL BTA-D 10 Tấn
LOADCELL BTA-D 20 Tấn
LOADCELL BTA-D 30 Tấn
LOADCELL BTA-D 40 Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444