LOADCELL AND LC-1205

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL LC-1205 50Kg
LOADCELL LC-1205 100Kg
LOADCELL LC-1205 200Kg
LOADCELL LC-1205 300Kg
LOADCELL LC-1205 500Kg
LOADCELL LC-1205 1000Kg

Mr. Nhân - 0946 999 444