LOADCELL AMCELLS STS

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL STS  100Kg
LOADCELL STS  200Kg
LOADCELL STS  300Kg
LOADCELL STS  500Kg
LOADCELL STS  1Tấn
LOADCELL STS  2Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444