LOADCELL CAS SBA

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 50KG
LOAD CELL 100KG
LOAD CELL 200KG
LOAD CELL 500KG
LOAD CELL 1000KG
LOAD CELL 2000KG
LOAD CELL 5000KG

Mr. Nhân - 0946 999 444