LOADCELL CELTRON LOC

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 60KG
LOADCELL 150KG
LOADCELL 300KG
LOADCELL 500KG
LOADCELL 750KG

Mr. Nhân - 0946 999 444