LOADCELL KELI UDA

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 60Kg
LOADCELL 100Kg
LOADCELL 150Kg
LOADCELL 200Kg
LOADCELL 300Kg
LOADCELL 500Kg
LOADCELL 750Kg

Mr. Nhân - 0946 999 444