LOADCELL MAVIN NA128

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 20KG
LOADCELL 30KG
LOADCELL 40KG
LOADCELL 50Kg
LOADCELL 60KG
LOADCELL 100KG
LOADCELL 150KG
LOADCELL 200KG

Mr. Nhân - 0946 999 444