LOADCELL MAVIN NA12

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 300G
LOADCELL 600G
LOADCELL 1200G
LOADCELL 2000G
LOADCELL 3000G

Mr. Nhân - 0946 999 444