LOADCELL MAVIN NA10

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 20KG
LOADCELL 30KG
LOADCELL 40KG
LOADCELL 50Kg
LOADCELL 60KG

Mr. Nhân - 0946 999 444