LOADCELL MAVIN NA1

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 6KG
LOADCELL 10KG
LOADCELL 15KG
LOADCELL 20Kg
LOADCELL 30KG
LOADCELL 40KG

Mr. Nhân - 0946 999 444