LOADCELL UTE UEAF

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 150 kg
LOAD CELL 200 kg
LOAD CELL 300 kg
LOAD CELL 500 kg
LOAD CELL 750 kg
LOAD CELL 1000 kg

Mr. Nhân - 0946 999 444