LOADCELL AMCELLS SBS

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 50KG
LOADCELL 100KG
LOADCELL 200KG
LOADCELL 500KG
LOADCELL 1000KG
LOADCELL 2000KG
LOADCELL 5000KG
LOADCELL 10000KG

Mr. Nhân - 0946 999 444