Cảm Ứng Lực LOADCELL NA1

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 6KG
LOAD CELL 10KG
LOAD CELL 15KG
LOAD CELL 20Kg
LOAD CELL 30KG
LOAD CELL 40KG

Mr. Nhân - 0946 999 444