Cảm Ứng Lực LOADCELL NA10

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 20KG
LOAD CELL 30KG
LOAD CELL 40KG
LOAD CELL 50Kg
LOAD CELL 60KG

Mr. Nhân - 0946 999 444