Cảm Ứng Lực LOADCELL NA12/NA13

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 300G
LOAD CELL 600G
LOAD CELL 1200G
LOAD CELL 2000G
LOAD CELL 3000G

Mr. Nhân - 0946 999 444