Cảm Ứng Lực LOADCELL SBS

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
Loadcell SBS – 500Kg
Loadcell SBS – 1Tấn
Loadcell SBS – 2Tấn
Loadcell SBS – 5Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444