Cảm Ứng Lực LOADCELL STC

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 50KG
LOADCELL 100KG
LOADCELL 250KG
LOADCELL 500KG
LOADCELL 1TẤN
LOADCELL 2TẤN
LOADCELL 5TẤN

Mr. Nhân - 0946 999 444