Cảm Ứng Lực LOADCELL-STS

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL STS  100Kg
LOAD CELL STS  200Kg
LOAD CELL STS  300Kg
LOAD CELL STS  500Kg
LOAD CELL STS  1Tấn
LOAD CELL STS  2Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444