Cảm Ứng Lực LOADCELL UBS

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 500Kg
LOADCELL 1Tấn
LOADCELL 2Tấn
LOADCELL 5Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444