LOADCELL UBS

LOAD CELL 1 Tấn
LOAD CELL 2 Tấn
LOAD CELL 5 Tấn
LOAD CELL 10 Tấn
LOAD CELL 15 Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444