Cảm Ứng Lực LOADCELL UEA

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 60Kg
LOAD CELL 100Kg
LOAD CELL 200Kg
LOAD CELL 300Kg
LOAD CELL 500Kg

Mr. Nhân - 0946 999 444