LOADCELL UMA

LOAD CELL 500Kg
LOAD CELL 750Kg
LOAD CELL 1 Tấn
LOAD CELL 2 Tấn
LOAD CELL 3 Tấn

LOAD CELL 250Kg

Mr. Nhân - 0946 999 444