LOADCELL VMC VLC 100S

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 50KG
LOADCELL 100KG
LOADCELL 200KG
LOADCELL 500KG
LOADCELL 1000KG
LOADCELL 2000KG
LOADCELL 5000KG

Mr. Nhân - 0946 999 444