Cảm Ứng Lực LOADCELL ZSF

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
Loadcell ZSF 10 Tấn
Loadcell ZSF 20 Tấn
Loadcell ZSF 30 Tấn
Loadcell ZSF 40 Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444