LOADCELL ZSFY

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444

ZSFY 10T – 10 Tấn
ZSFY 20T – 20 Tấn
ZSFY 25T-  25 Tấn
ZSFY 30T – 30 Tấn — THƯỜNG CÓ SẲN HÀNG
ZSFY 35T – 35 Tấn
ZSFY 40T – 40 Tấn
ZSFY 50T – 50 Tấn — THƯỜNG CÓ SẲN HÀNG
ZSFY 60T – 60 Tấn
ZSFY 100T – 100 Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444