Cân Điện Tử Gia Súc

Cân gia súc điện tử CAS, dùng để cân heo,..Đầu cân CAS có chức năng cân động (Gia súc có di chuyển trên cân thì vẫn cân được dễ dàng). Giúp người tiêu dùng có thể cân trọng lượng heo dễ dàng với số lượng lớn.

Mức cân:

– Cân Gia Súc Cas 500kg/100g

– Cân Gia Súc Cas 1000kg/1kg

– Cân Gia Súc Cas 2000Kg/2Kg

– Cân Gia Súc Cas 3000Kg/3Kg

– Cân Gia Súc Cas 5000Kg/5Kg

Danh mục:

Mr. Nhân - 0946 999 444