TANITA KD200

Cân điện tử TANITA KD200 là cân thông dụng sai số lớn mức cân 1kg sai số 1g , 2kg sai số 2g và 5kg sai số 5g, nếu khách hàng cần cân sai số lớn mang đi hiện trường nên sử dụng sản phẩm TANITA do Nhật bản sản xuất

Mức cân:

  • Tanita KD200: 1kg/1g
  • Tanita KD200: 2kg/2g
  • Tanita KD200: 5kg/5g
Danh mục:

Mr. Nhân - 0946 999 444