Cân Điện Tử CAS Siêu Thị CL5200

Liên hệ

Mức cân:

Cân điện tử CAS CL5200 : 3kg/1g

Cân điện tử CAS CL5200 : 6kg/2g

Cân điện tử CAS CL5200 : 15kg/5g

Cân điện tử CAS CL5200 : 30kg/10g