LOADCELL HBM C2

LOAD CELL 100Kg
LOAD CELL 200Kg
LOAD CELL 300Kg
LOAD CELL 500Kg
LOAD CELL 1 tấn
LOAD CELL 2 tấn

Danh mục:

Mr. Nhân - 0946 999 444