Cảm Ứng Lực LOADCELL KELI DEE

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL KELI DEE 60kg
– LOAD CELL KELI DEE 100kg
– LOAD CELL KELI DEE 150kg
– LOAD CELL KELI DEE 200kg
– LOAD CELL KELI DEE 300kg
– LOAD CELL KELI DEE 500kg
– LOAD CELL KELI DEE 750kg

Mr. Nhân - 0946 999 444