LOADCEEL ZEMIC BM11

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOAD CELL 60KG
LOAD CELL 100KG
LOAD CELL 150KG
LOAD CELL 300Kg
LOAD CELL 500KG
LOAD CELL 750KG

Mr. Nhân - 0946 999 444