LOADCELL Z6

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL 50kg
LOADCELL 60kg
LOADCELL 100kg
LOADCELL 150kg
LOADCELL 200kg
LOADCELL 300kg

Mr. Nhân - 0946 999 444