LOADCELL AMCELLS ZSGB

LIÊN HỆ CTY CÂN ĐIỆN TỬ TOÀN THỊNH có trụ sở chính tại số 96/40 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Tel 0946.999.444
LOADCELL ZSGB 10T – 10 Tấn
LOADCELL ZSGB ZSGB 20T – 20 Tấn
LOADCELL ZSGB ZSGB 25T- 25 Tấn
LOADCELL ZSGB ZSGB 30T – 30 Tấn
LOADCELL ZSGB ZSGB 35T – 35 Tấn
LOADCELL ZSGB ZSGB 40T – 40 Tấn

Mr. Nhân - 0946 999 444